Pensioen afwijken van wettelijke regeling

Partijen mogen bij de echtscheiding door middel van een overeenkomst (echtscheidingsconvenant) de wettelijke regeling uitsluiten en afspreken dat ieder van hen het door hem/haar opgebouwde pensioen behoudt. Dat gebeurt in de regel als beide partners ouderdomspensioen hebben opgebouwd en de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraak niet veel verschilt. Kleine pensioenaanspraken worden ook niet verevend, die worden door het pensionfonfs afgekocht.

Partijen mogen ook afspreken dat het opgebouwde pensioenrecht niet voor 50% naar de ex partner gaat maar voor een kleiner of juist groter deel.

Ook is het mogelijk dat partijen een regeling treffen waarbij het zogenaamde partnerpensioen (het nabestandenpensioen) betrokken wordt. Dat heet "conversie".