Problemen met de omgangsregeling

Als er problemen ontstaan met betrekking tot de uitvoering van een omgangsregeling is overleg met de andere ouder noodzakelijk. Dat geldt ook voor het geval de omgangsregeling door – bijvoorbeeld – tijdsverloop, of het ouder worden van een kind, niet meer goed past bij het kind of de ouders.

In de meeste gevallen lukt het in onderling overleg, als dan niet met behulp van een mediator, om gerezen problemen te bespreken, de regeling te evalueren, en daar waar nodig aan te passen. In een enkel geval lukt dat overleg niet.

Het kan zijn dat een van de ouders het in het belang van het kind vindt om de lopende omgangsregeling per direct te wijzigen terwijl de andere ouder deze noodzaak niet ziet. Ook kan het zijn dat de ouder bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, zonder overleg met de andere ouder, de omgangsregeling wijzigt of zelfs geheel staakt.

Als overleg niet lukt bespreken wij graag met u welke (juridische) mogelijkheden u heeft om de problemen met de omgangsregeling op te lossen.