Executeur, wie betaalt zijn advocaat?

Op grond van de wet vertegenwoordigt de executeur de erven in rechte gedurende zijn beheer van de nalatenschap. Dit kan betekenen dat de executeur een advocaat in de arm moeten nemen om – kort gezegd – de belangen van de nalatenschap te dienen. In dat geval worden de kosten van de ingeschakelde advocaat door de executeur voldaan vanuit de nalatenschap.

Wat echter als de executeur een advocaat heeft ingeschakeld om zijn eigen belangen te behartigen. Dan hangt het er van af; als het eigen belang buiten de aan een executeur gegeven taak ligt zal de executeur deze kosten zelf dienen te voldoen. Als het eigen belang is gekoppeld aan het staande houden van zijn positie als executeur zal de rechter in de regel deze kosten als schulden van de nalatenschap beschouwen. Zie bijvoorbeeld de Rechtbank Midden-Nederland ECLI:NL:RBMNE:2016:6616.