Indexering alimentatie voor 2023


(bericht van 12 december 2022)

Per 1 januari 2023 zal zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie van rechtswege worden geindexeerd. Het indexeringspercentage bedraagt 3,4%. Deze indexering geldt voor alle alimentatiebedragen tenzij u over de indexering andere afspraken heeft gemaakt, dan wel bij rechterlijke uitspraak iets anders is bepaald.