Indexering alimentatie voor 2022


(bericht van 12 december 2021)

Per 1 januari 2022 zal zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie van rechtswege worden geindexeerd. Het indexeringspercentage bedraagt 1,9%. Deze indexering geldt voor alle alimentatiebedragen tenzij u over de indexering andere afspraken heeft gemaakt, dan wel bij rechterlijke uitspraak iets anders is bepaald.