Indexering alimentatie 2022


Per 1 januari 2022 zal zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie van rechtswege worden geindexeerd. Het indexeringspercentage bedraagt 1,9%. Deze indexering geldt voor alle alimentatiebedragen tenzij u over de indexering andere afspraken heeft gemaakt, dan wel bij rechterlijke uitspraak iets anders is bepaald.

Bent u alimentatieplichtig, dan moet u per 1 januari meer alimentatie betalen. Dit heet de indexering. De overheid maakt bekend met hoeveel procent de alimentatie stijgt. U verhoogt dan het bedrag met dit percentage. Vanaf 1 januari 2022 stijgen de alimentaties met 1,9%, tenzij u andere afspraken heeft gemaakt of de rechter iets anders heeft vastgesteld.