Indexering alimentatie 2020

2 januari 2020
Per 1 januari 2020 is zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie van rechtswege geindexeerd. Het indexeringspercentage bedraagt 2,5%. Deze indexering geldt voor alle alimentatiebedragen (dus zowel partner- als kinderalimentatie) tenzij u over de indexering andere afspraken heeft gemaakt, dan wel bij rechterlijke uitspraak iets anders is bepaald.