Indexering alimentatie 2019

2 januari 2019
Per 1 januari 2019 is zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie van rechtswege geindexeerd. Het indexeringspercentage bedraagt 2%. Deze indexering geldt voor alle alimentatiebedragen (dus zowel partner- als kinderalimentatie) tenzij u over de indexering andere afspraken heeft gemaakt, dan wel bij rechterlijke uitspraak iets anders is bepaald.