Aftrek partneralimentatie gaat omlaag

8 oktober 2018
De aan een ex-partner betaalde partneralimentatie kan door de betaler worden afgetrokken voor de Inkomstenbelasting. Dit betekent dat de betaalde partneralimentatie in mindering kan worden gebracht op het bruto jaarinkomen met als gevolg dat het inkomen waarover de betaler belasting moet betalen lager wordt.

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kan de betaalde partneralimentatie nu nog worden afgetrokken tot een percentage van maximaal 52%. Per 2019 gaat dit veranderen.

Het percentage waartegen de betaalde partneralimentatie kan worden afgetrokken wordt de komende jaren trapsgewijs verlaagd. De percentages zijn als volgt;

2019 maximaal nog maar 49%

2020 maximaal nog maar 46%

2021 maximaal nog maar 43%

2022 maximaal nog maar 40%

2023 maximaal nog maar 37%

Dit betekent dat de betaler van de belastingdienst steeds minder “terug krijgt” van de betaalde partneralimentatie. Het is belangrijk om hier bij nieuwe alimentatieafspraken rekening mee te houden.