Vervangende toestemming vaccinatie

7 september 2018
Recent had de Rechtbank Oost-Brabant te oordelen over de situatie dat de gezagouders van een kind, dat in een pleeggezin woonde, weigerden om toestemming te verlenen om hun kind te laten inenten volgens het Rijks vaccinatieprogramma. De Stichting Jeugdbeschermers Brabant verzocht de rechtbank daarop om aan hen toestemming te verlenen het kind zonder de toestemming van de gezagouders toch te laten inenten.

De rechter oordeelde dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) bepaalt dat de Kinderrechter, bij alle maatregelen betreffende kinderen, de belangen van het kind een eerste overweging dienen te vormen en in de regel de doorslag behoren te geven. De rechter meende dan ook dat tegen die achtergrond het verzoek van de Stichting moest worden toegewezen, met andere woorden; het kind mocht van de rechter worden gevaccineerd, ook al hadden de gezagouders daarvoor geen toestemming verleend.

De hele uitspraak leest u hier: vaccineren kind zonder toestemming gezagouders.