Executeur, mogelijke problemen

In een aantal gevallen ontstaan problemen met de executeur, bijvoorbeeld:
  • de executeur doet niets (of te langzaam) waardoor de nalatenschap niet (of te langzaam) wordt afgewikkeld;
  • de executeur handelt niet in het belang van de nalatenschap;
  • de executeur stelt geen, of een onjuiste/incomplete, boedelbeschrijving op;
  • de executeur geeft aan de erfgenamen, ook desgevraagd, geen of onjuiste informatie;
  • de executeur legt geen of een ondeugdelijke rekening en verantwoording af;
  • de executeur maakte te veel (onnodige) kosten;
  • de executeur maakt priv├ękosten die hij ten laste van de nalatenschap brengt.

In al deze gevallen dient de executeur aangesproken te worden en dient hij op zijn verplichtingen te worden gewezen. Als de executeur zijn verplichtingen niet nakomt kan in een aantal gevallen bij de kantonrechter zijn ontslag worden aangevraagd.