Help! Mijn vrouw heeft schulden

2 februari 2018
Al snel na het sluiten van het huwelijk in gemeenschap van goederen komt de man er achter dat zijn vrouw veel schulden heeft. De man probeert zijn huwelijk door de rechtbank nietig te laten verklaren op grond van dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden en strijd met de goede orde. De man stelt in de procedure dat de inkt van de huwelijksakte nog niet droog was of de aanmaningen en de dwangbevelen, wegens schulden van zijn vrouw, stroomden binnen. De man wil van zijn huwelijk af en niet op grond van de door het huwelijk ontstane gemeenschap van goederen bijdragen in de schulden van zijn vrouw. De rechtbank wijst het verzoek van de man af. De schulden van de vrouw zijn op zich geen reden om het huwelijk nietig te verklaren. Voor de volledige uitspraak klikt u op: voorhuwelijkse schulden.

Per 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. Onder de nieuwe Wet beperkte gemeenschap van goederen zal hetgeen de man is overkomen niet meer kunnen gebeuren. De nieuwe wet bepaalt (samengevat) dat voorhuwelijkse schulden bij de persoon blijven die deze is aangegaan zodat deze schulden onder de nieuwe wet niet meer verdeeld behoeven te worden.

De nieuwe wet is van toepassing op alle huwelijken die vanaf 1 januari 2018 zijn gesloten.