De nieuwe huwelijkse voorwaarden (vanaf 2018)

17 november 2017
Als u trouwt vóór 1 januari 2018 bent u, als u geen huwelijkse voorwaarden door een notaris laat opstellen, automatisch gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat, per de datum van uw huwelijk, alle bezittingen en schulden, enkele uitzonderingen daargelaten, gemeenschappelijk zijn. Ook alle bezittingen en schulden die u al vóór het huwelijk had. Erfenissen en schenkingen vallen daar in beginsel ook onder: deze worden gemeenschappelijk en moeten bij een echtscheiding worden verdeeld, tenzij een uitsluitingsclausule is opgesteld.

Dat gaat veranderen. Als u na 1 januari 2018 trouwt, zonder huwelijkse voorwaarden, bent u automatisch getrouwd in een zogenaamde “beperkte gemeenschap van goederen”. Wat betekent dat?

Dat betekent dat de bezittingen en schulden die u en uw partner al vóór het huwelijk hadden niet meer in de gemeenschap vallen. De bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt worden nog wel gemeenschappelijk.

Een erfenis of schenking valt, anders dan nu het geval is, vanaf 1 januari 2018 niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen maar alleen nog als de erflater dan wel de schenker dit uitdrukkelijk bij (notariële) akte heeft bepaald.

Wanneer u getrouwd bent vóór 1 januari 2018 verandert er niets, het oude wettelijk stelsel van de algehele gemeenschap van goederen blijft dan van toepassing.

Een beperkte gemeenschap van goederen is overigens niet hetzelfde als huwelijkse voorwaarden. Voor het maken van huwelijkse voorwaarden dient u, ook na 1 januari 2018, nog steeds naar de notaris te gaan.

Al het bovenstaande geldt – op gelijke wijze – ook voor een geregistreerd partnerschap.