Testament aanvechten, laten vernietigen

Een opengevallen testament brengt niet voor iedereen wat hij verwacht of hoopt. Regelmatig wordt ons kantoor de vraag gesteld of een testament kan worden aangevochten en worden vernietigd. Dit is lastig maar niet onmogelijk.

Een testament kan volgens de wet niet worden vernietigd op grond van misbruik van omstandigheden. Bedreiging en bedrog kunnen wel tot vernietiging van het testament leiden doch dit zijn in het erfrecht minder voor de hand liggende vernietigingsgronden.

Wat wel een grote rol speelt bij de vernietiging van testamenten is dwaling aan de zijde van erflater. Dit betekent dat het testament vernietigbaar is indien het testament door de erflater is opgesteld onder invloed van een onjuiste beweegreden. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Als dwaling aan de zijde van erflater wordt vermoed kan het zeker de moeite lonen daar aandacht aan te besteden