Testament

Een testament wordt door de notaris opgesteld. Bij testament kunnen een groot aantal zaken worden geregeld. Meestal zal dit de verdeling van het vermogen van erflater betreffen (wie krijgt wat), maar ook andere zaken kunnen bij testament geregeld worden. Ten denken valt aan testamentaire voogdij of een testamentaire last; bijvoorbeeld de opdracht aan iemand om de uitvaart op een bepaalde manier te regelen. Ook de benoeming van een executeur wordt vaak in een testament opgenomen.

Als een testament eenmaal rechtsgeldig door de notaris is opgesteld zal het testament in beginsel moeten worden afgewikkeld zoals in het testament is bepaald.

Een testament kan door de opsteller daarvan altijd en op elk moment worden gewijzigd. Bij de wijziging van een testament komen de eerdere testamenten te vervallen, de nalatenschap zal dan worden afgewikkeld op basis van het meest recente testament. Omdat testamenten door de notaris in het Centraal Testamentenregister worden ingeschreven is altijd te achterhalen of een testament is opgesteld en wat de laatste versie van het testament is.