Hebben kinderen iets te zeggen?

Als kinderen zijn betrokken bij een echtscheidingsprocedure mogen zij aan de rechter hun mening geven. De rechter zal de kinderen hiervoor oproepen.

Als het gaat over een gezagsvoorziening, een omgangsregeling, een informatie- of consultatieregeling of over het hoofdverblijf van kinderen (gaan de kinderen na de scheiding bij hun vader of bij hun moeder wonen) dan worden kinderen door de rechter opgeroepen als ze 12 jaar of ouder zijn. Als het gaat om kinderalimentatie worden zij pas opgeroepen als ze 16 jaar of ouder zijn.

Kinderen worden ook door de rechter opgeroepen als partijen het eens zijn over de gevraagde voorziening. Als kinderen liever niet naar de rechter gaan mogen zij ook een zogenaamde kindverklaring invullen en aan de rechtbank toezenden.

De rechter is niet verplicht om de wens van kinderen te volgen. Het is dus niet zo dat kinderen mogen kiezen, de mening van het kind weegt slechts mee bij de besluitvorming van de rechter.

Wat een kind tegen de rechter heeft gezegd, of aan de rechter heeft geschreven, wordt door de rechter met partijen besproken, dit blijft dus niet geheim.