Co-ouderschap

Zorgtaken zullen na echtscheiding tussen de ouders worden gedeeld maar dat hoeft niet precies gelijk te zijn. Wat houdt co-ouderschap nu precies in? Hoe de ouders na echtscheiding de dagelijkse zorg voor de kinderen tussen hen beiden verdelen, bepalen de ouders zelf in overleg.

Co-ouderschap staat feitelijk dan ook meer voor samenwerkende ouders die na scheiding om de beurt de zorg voor de kinderen op zich nemen in een afgesproken schema.

Komen de ouders er niet uit dan kunnen zij een family mediator inschakelen en zonodig kan de rechter op verzoek van één van de ouders een beslissing nemen en de zorg- en opvoedingstaken tussen hen verdelen.