Onterven van een kind, kan dat?

Het antwoord op de vraag of een kind onterfd kan worden is eenvoudig: ja, dat kan. Bij testament kan een kind onterfd worden.

Als een kind wordt onterfd betekent dat echter niet dat hij/zij dan met lege handen staat en geen enkel recht meer heeft. De wet beschermt kinderen (en echtgenoten) tegen de testeervrijheid van de erflater.

Onterfde kinderen kunnen namelijk aanspraak maken op hun legitieme portie. Dit is een deel van de waarde van de nalatenschap.