Onterven van een echtgenoot, kan dat?

Het antwoord op de vraag of een echtgenoot onterfd kan worden is eenvoudig: ja, dat kan. Bij testament kan een echtgenoot onterfd worden.

Als een echtgenoot wordt onterfd betekent dat echter niet dat hij/zij dan met lege handen staat en geen enkel recht meer heeft. De wet beschermt echtgenoten (en kinderen) namelijk tegen de testeervrijheid van de erflater. Ter bescherming van de onterfde echtgenoot zijn in de wet drie zogenaamde “wettelijke rechten” opgenomen;
  • een tijdelijk woonrecht in de woning van de erflater voor de duur van zes maanden
  • een vruchtgebruik op de woning en de inboedel van de erflater;
  • een verzorgingsvruchtgebruik.
De laatste twee rechten komen de onterfde echtgenoot overigens alleen toe als hij/zij dat voor zijn verzorging nodig heeft.

Bij een meningsverschil hierover tussen de onterfde echtgenoot en de erfgenamen kan het geschil aan de kantonrechter worden voorgelegd. Het is dan uiteindelijk de kantonrechter die bepaalt welke rechten de onterfde echtgenoot kan claimen en welke omvang die rechten hebben.