Wie is erfgenaam?

Wie erfgenaam is hangt af van de vraag of een testament is opgemaakt of niet.

Als er geen testament is opgemaakt zijn er vier groepen erfgenamen;
  • de echtgeno(o)t(e) van de erflater samen met hun kinderen;
  • de ouders van de erflater samen met de broers en zusters van de erflater;
  • de grootouders van de erflater;
  • de overgrootouders van de erflater.
Eerst zijn erfgenaam de personen van de eerste groep, zijn daarin geen erfgenamen aanwezig dan zijn de personen van tweede groep erfgenaam, zijn daarin ook geen erfgenamen aanwezig dan zijn de personen van de derde groep erfgenaam, en tot slot, als er in de eerste drie groepen geen personen erfgenamen zijn, zijn de personen van groep vier erfgenaam. Groep voor groep dus.

Als er wel een testament is opgemaakt bepaalt het testament wie erfgenamen is. Dat kan (bijna) iedereen zijn. Om te weten wie in dat geval erfgenaam is moet derhalve het testament geraadpleegd worden.