Trouwen in gemeenschap van goederen, niet meer automatisch

14 april 2017
De Eerste Kamer heeft op 28 maart 2017 het wetsvoorstel tot invoering van de beperkte gemeenschap van goederen aangenomen.

Onder de huidige wet is het zo dat mensen die trouwen alle bezittingen en schulden delen, ook als die vóór het huwelijk zijn ontstaan. Als ze dat anders willen, moeten ze dat vóór ze trouwen bij de notaris regelen. Met de nieuwe wet wordt dit omgedraaid: bezittingen en schulden die de partners al vóór het huwelijk hadden, vallen buiten de gemeenschap, tenzij ze het anders afspreken.

Alleen het vermogen dat binnen het huwelijk is opgebouwd, wordt voortaan nog gedeeld. Erfenissen en schenkingen worden in de nieuwe wet echter geheel van de huwelijkse gemeenschap uitgesloten, ongeacht wanneer deze worden verkregen. Deze hoeven voortaan dus niet meer bij een echtscheiding te worden gedeeld.

De nieuwe wet is uitsluitend van toepassing op gemeenschappen die ontstaan na de invoering van de wet. Voor iedereen die op dit moment getrouwd is, verandert er niets. Overigens is nog niet precies bekend wanneer de wet in werking zal treden.