Index alimentatie 2017 bekend

30 november 2016
Per 1 januari 2017 wordt zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie van rechtswege geindexeerd met 2,1%. Hier hoeft u niets voor te doen. Als u in onderling overleg heeft afgesproken, of de rechter heeft dat bepaald, dat van de wettelijke indexering wordt afgeweken geldt de indexering van 2.1% niet. Dan komt de door u gemaakte afspraak dan wel de door de rechter bepaalde regeling daarvoor in de plaats.