Omgangsregeling in land met terreurdreiging?

20 juli 2016
Het aantal landen waar aanslagen worden gepleegd stijgt helaas. Wat nu als een vader ter uitvoering van een contact- of omgangsregeling met zijn kinderen naar een land op vakantie wil waarvan de moeder stelt dat dit een onveilig land is, en daarvoor derhalve geen toestemming verleent.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg heeft op 8 juli 2016 over een dergelijke zaak geoordeeld. De ouders in deze zaak zijn gescheiden en hebben een minderjarig kind dat bij de moeder woont. De vader heeft een contactregeling. Beide ouders zijn belast met het ouderlijk gezag. De vader wilde graag met zijn kind via Duitsland op vakantie naar Spanje doch de moeder weigert om hiervoor toestemming te verlenen.

De moeder stelt dat het momenteel een feit van algemene bekendheid is dat er een reëel gevaar bestaat dat terroristen op vliegvelden aanslagen plegen. De moeder verleent op grond daarvan geen toestemming aan de man om met het kind van partijen met het vliegtuig naar Spanje te reizen. De vader vraagt aan de voorzieningerechter om aan hem vervangende toestemming te verlenen om toch  naar Spanje te kunnen vliegen.

De voorzieningenrechter stelt samengevat:

"Het huidige tijdsgewricht kent, wellicht meer dan ooit te voren, de mogelijkheid van aanslagen in Europa. Doch dit maakt niet dat aan de man toestemming moet worden onthouden om per vliegtuig vanuit Duitsland naar Spanje te reizen. De rijksoverheid heeft geen negatief reisadvies afgegeven voor reizen naar Spanje of Duitsland. Er mag van worden uitgegaan dat de Duitse/Spaanse overheden alle benodigde maatregelen treffen om het vliegverkeer veilig te laten plaatsvinden. De voorzieningenrechter gaat er vanuit dat mocht zich onverhoopt een concrete dreiging of gebeurtenis voordoen op bedoelde luchthavens in aanloop naar de heen- of terugreis, de man (ook) alsdan zijn verantwoordelijkheid neemt."

De voorzienigenrechter besluit dan als volgt:

"Bij deze stand van zaken bestaat er onvoldoende grond om de vrouw te volgen in haar weigering om toestemming te geven voor de (door de man geplande) vliegreis van en naar Spanje."

Met andere woorden: de vader mocht van de rechter met zijn kinderen op vakantie.

Voor de volledige uitspraak over de omgangsregeling in een land met terreurdreiging klikt u op de link.