Disclaimer

Algemeen
Op de website wordt algemene informatie verstrekt over juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verstrekken voor concrete situaties. De op de website getoonde informatie wordt door Van Hartingsveldt Schönhagen Ossentjuk advocaten mediators met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en actueel gehouden. Van Hartingsveldt Schönhagen Ossentjuk advocaten mediators aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de informatie dan wel voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website kan op geen enkele wijze enig recht of aanspraak worden ontleend.

Externe links
De website bevat links naar websites die niet door Van Hartingsveldt Schönhagen Ossentjuk advocaten mediators worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Bij het doorlinken naar een andere website is het privacybeleid van die andere website van toepassing. Van Hartingsveldt Schönhagen Ossentjuk advocaten mediators controleert de inhoud van deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Door Van Hartingsveldt Schönhagen Ossentjuk advocaten mediators wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites dan wel voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van op deze websites aangeboden informatie.

Contactformulieren
Van Hartingsveldt Schönhagen Ossentjuk advocaten mediators maakt op haar website gebruik van contactformulieren. Van Hartingsveldt Schönhagen Ossentjuk advocaten mediators aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze formulieren. Dit betreft bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering (verzending) van deze formulieren, schade ten gevolge van onderschepping, manipulatie en/of gebruik van de inhoud van deze formulieren door derden, schade veroorzaakt door verkeerde verzending of aflevering van deze formulieren ten gevolge waarvan derden ongewenst en/of onbedoeld van de inhoud van de formulieren kennis kunnen nemen en schade veroorzaakt door virussen en andere kwaadaardige programatuur welke direct of indirect naar het gebruik van de formulieren zijn terug te leiden. De vertrouwelijkheid van de (inhoud van) contactformulieren kan door Van Hartingsveldt Schönhagen Ossentjuk advocaten mediators niet worden gegarandeerd.

Cookies
De website van Van Hartingsveldt Schönhagen Ossentjuk advocaten mediators past cookies toe, onder andere ter optimalisatie van de website.