Misbruik van erflater en ouderen

Misbruik van ouderen komt in vele vormen voor. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een zodanige (langdurige) beïnvloeding van de oudere door de misbruikpleger dat tussen hen een vertrouwensband ontstaat op grond waarvan de oudere wordt bewogen zijn/haar testament ten gunste van de misbruikpleger te wijzigen. Niet zelden worden in dit traject de kinderen onterfd omdat het de misbruikpleger ook nog is gelukt de familie uit elkaar te spelen.

Wat dan rest is een testament waarvan iedereen weet dat de inhoud daarvan nooit de echte wil van de erflater kan zijn geweest en een begunstigde die als eerste zijn/haar erfdeel opeist.

Alsdan zal aannemelijk gemaakt moeten worden dat de erflater niet in vrijheid zijn testament heeft opgesteld, dat de erflater de inhoud van het opgestelde testament feitelijk niet heeft gewild en derhalve – en daar gaat het uiteindelijk om – dat het testament niet in de opgestelde vorm uitgevoerd mag worden.

Mr. Marco Ossentjuk heeft dit soort zaken al met succes behandeld. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in welke procedure mr. Marco Ossentjuk met betrekking tot ouderenmisbruik procedeerde.