Dementie van erflater en ouderen

Dementie is helaas een veel voorkomende ziekte. Naarmate de dementie verergert zal het vermogen van de oudere om zicht te houden op zijn financiële huishouding steeds meer afnemen. Ook wordt het lastiger financiële constructies te blijven begrijpen. Niet zelden komt het voor dat in deze momenten van verminderde controle en begrip vermogensbestanddelen verdwijnen.

Dit hoeft uiteraard niet altijd de zorgzame buurman te zijn die elke dag de boodschappen doet doch ook het kan een van de kinderen zijn die grote geldbedragen “leent” van de rekening van zijn vader of moeder. Bij het overlijden is de nalatenschap dan vaak van nog slechts geringe omvang.

Er zal dan gewerkt moeten worden met vermogensvergelijkingen; achterhaald moet worden welk deel van het vermogen – zonder redelijke verklaring – uit zicht is verdwenen. De vaak aanwezige vermoedens van de familie dat bepaalde personen zich ten koste van erflater hebben verrijkt moeten worden opgevolgd en bij voldoende aanwijzingen zal betreffende persoon moeten worden gedagvaard om verantwoording af te leggen. Mr. Marco Ossentjuk heeft ervaring met deze procedures.

Dementie kan natuurlijk ook andere onwenselijk gevolgen hebben. Door dementie zal de ontvankelijkheid voor beïnvloeding steeds groter worden. In sommige gevallen lijdt dit zelfs tot (feitelijk ongewilde) wijzigingen van het testament. Dan is sprake van misbruik en moet de vraag gesteld worden of het gewijzigde testament wel naar de letter dient te worden uitgevoerd. Welke mogelijkheden u hierin heeft bespreekt mr. Marco Ossentjuk graag met u.