De ondernemer en echtscheiding

De ondernemer die gaat scheiden ziet zich veelal geplaatst voor het probleem dat bij echtscheiding verschillende aanspraken leiden naar dezelfde bron, de onderneming! De bron voor de eigen ondernemersbeloning, de alimentatie voor kinderen en ex-partner, de vermogensafwikkeling en de pensioenverdeling. De advocaten van ons kantoor hebben oog voor de bijzondere positie van de scheidende ondernemer en de al dan niet meewerkende echtgenoot.

Welke rechtsvorm de onderneming ook heeft - eenmanszaak, maatschap, VOF of BV - de financiële positie van de onderneming zal eerst onder de loep worden genomen. Wat is de winst uit onderneming en welke geldstromen, ontvangsten en uitgaven, zijn er. Daaruit blijkt wat de financiële ruimte voor alimentatie is.

Een deskundige wordt vervolgens gevraagd de waarde van de onderneming vast te stellen er van uit gaande dat de echtgenoot-ondernemer deze voortzet. De onderneming behoort meestal immers ook tot het huwelijksvermogen dat verdeeld of verrekend moet worden. In het geval beide echtgenoten de onderneming drijven zal moeten worden besloten of dit na scheiding zo blijft of dat één van hen uit de onderneming treedt.

Ten slotte is veelal pensioen in eigen beheer in de onderneming opgebouwd. De pensioenovereenkomst met de DGA valt onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. De pensioenaanspraak moet daardoor bij helfte verdeeld worden. Maar wat is de waarde van deze aanspraak en is daarvoor genoeg geld in de onderneming aanwezig? Is afstorting van het pensioenaandeel van de ex-partner gewenst en is dat bedrijfseconomisch verantwoord. De scheidingsadvocaten van ons kantoor bespreken alle ins-en-outs met u.