Pensioen standaardregeling

De regeling voor het verdelen van het pensioen staat in de wet verevening pensioenrechten bij scheiding van 1 mei 1995. Op alle scheidingen vanaf deze datum is de wet van toepassing.

Als de wettelijke standaard regeling wordt gevolgd krijgen de partners over en weer recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. De pensioenverzekeraar zal berekenen welk deel van het ouderdomspensioen aan de ex-partner toekomt en dat deel ook rechtstreeks aan de ex-partner uitbetalen op het moment dat het ouderdomspensioen ingaat. Daarvoor is nodig dat de scheiding binnen twee jaar aan de verzekeraar wordt gemeld door het invullen en toesturen van een meldingsformulier met alle relevante gegevens. De verzekeraar is dan verplicht de pensioenverevening uit te voeren.