Huwelijksvoorwaarden afwikkelen

Heeft u vóór of tijdens uw huwelijk bij de notaris huwelijksvoorwaarden laten vastleggen dan bepaalt de inhoud van de akte huwelijksvoorwaarden in principe hoe u bij scheiding het vermogen - geld, goederen en schulden - afwikkelt. Er worden meestal huwelijksvoorwaarden gemaakt als één van de echtgenoten bij huwelijk over een aanzienlijk vermogen beschikt of een onderneming drijft.

Om te beginnen zal de akte huwelijksvoorwaarden goed moet worden bestudeerd omdat de inhoud daarvan varieert.

Dat kan zijn een strikte scheiding tussen de twee vermogens, ook wel de "koude uitsluiting" genoemd, waarbij ieder van de echtgenoten zijn/haar eigen vermogen behoudt zonder verdeling of verrekening met de andere echtgenoot. Dat lijkt overzichtelijk, maar is het in de praktijk niet altijd omdat er niet naar de afspraak bij huwelijksvoorwaarden wordt gehandeld. De echtgenoten openen bijvoorbeeld samen een  bankrekening op beider naam of  een echtgenoot betaalt vanuit zijn/haar privégeld een schuld af van de andere echtgenoot. Bij scheiding moet dit dan worden afgerekend met elkaar.

Een andere variant is de beperkte gemeenschap waarbij enkele zaken - bijvoorbeeld een huis of inboedel - gemeenschappelijk zijn en bij scheiding verdeeld moeten worden en de rest van het vermogen niet.
Complex zijn de periodieke verrekenbedingen in huwelijksvoorwaarden waarbij echtgenoten de twee vermogens gescheiden houden maar wel periodiek - meestal jaarlijks - het overgespaarde inkomen met elkaar moeten verdelen, ieder de helft. In de praktijk blijft de jaarlijkse verdeling van het overgespaarde geld achterwege waardoor bij scheiding alsnog becijferd moet worden welk gespaard inkomen en/of vermogen verdeeld moet worden.

In huwelijksvoorwaarden kan ook een finaal verrekenbeding bij scheiding zijn overeengekomen. In dat geval doen de echtgenoten bij scheiding alsof zij in gemeenschap van goederen waren getrouwd en ontvangt ieder van de echtgenoten per saldo de helft van het totale aanwezige vermogen.

Ten slotte vindt u in de huwelijksvoorwaarden vaak regelingen over de betaling van de huishoudkosten, de verdeling van pensioenaanspraken en anderen regelingen die bij scheiding relevant zijn.