De ondernemer/ DGA en alimentatie

Anders dan bij een werknemer kan voor de zelfstandig ondernemer zijn inkomen niet van een maandelijkse loonstrook worden afgelezen. Bij de DGA kan dat wel, maar dat is vaak niet het hele verhaal. Het inkomen van de ondernemer wordt (mede) gevormd door het bedrijfsresultaat, de winst uit onderneming. Jaarlijks kan de winst uit onderneming anders zijn. De meeste ondernemingen kennen goede en slechte jaren. Hoe wordt het inkomen en de draagkracht van de ondernemer in dat geval berekend?

Uitgangspunt voor het inkomen van de ondernemer is de winst uit onderneming. Periodiek neemt de ondernemer een voorschot op de winst op. Deze privé opname zal doorgaans in de pas lopen met de winstverwachting. Bij sterk wisselende bedrijfsresultaten zullen de jaarstukken over meerdere boekjaren moeten worden bekeken.

Voor de draagkracht zal tevens een prognose moeten worden gemaakt van het toekomstige resultaat in de onderneming. Daaruit moet een eventuele alimentatie worden betaald en wel uit de geldmiddelen waarover de ondernemer daadwerkelijk kan beschikken. Winst is niet hetzelfde als geld in de portemonnee. De vraag is of de ondernemer geld aan de onderneming kan onttrekken en tot welk bedrag?  Wat is de toekomstige vrije kasstroom die niet nodig is voor de bedrijfsvoering? Daarop kan de draagkracht van de ondernemer worden uitgerekend. Voor de DGA is de vraag of naast het gebruikelijk loon nog dividend kan worden uitgekeerd en tot welk bedrag.

Onze advocaten hebben de specialistische kennis en ervaring u bij te staan in de draagkrachtberekening van de ondernemer/ DGA. Zij werken met het meest complete en up-to-date alimentatierekenprogramma.