Tarieven en facturatie

Wij brengen onze werkzaamheden in rekening op basis van een uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van de aard of spoedeisendheid van de zaak. Onze advocaten informeren u graag over het te hanteren uurtarief in uw specifieke zaak. Het tarief wordt altijd vóór de aanvang van de zaak overeengekomen. Overeengekomen tarieven worden elk jaar geïndexeerd op 1 januari van betreffend jaar.

Het afgesproken uurtarief is exclusief 7% kantoorkosten, omzetbelasting, belaste en onbelaste verschotten. Deze worden aan client doorbelast. Verschotten zijn de door de advocaat gedane uitgaven zoals griffierecht, deurwaarderskosten en overige te specificeren kosten.

Bij aanvang van de werkzaamheden zal de advocaat een voorschot in rekening brengen welk voorschotbedrag in depot blijft en zal worden verrekend met de einddeclaratie. Periodiek ontvangt u van ons een tussentijdse declaratie, hierbij ontvangt u  een urenspecificatie per 6 minuten. Hierdoor heeft u een optimaal inzicht in het verloop van de kosten.