Ontslagvergoeding / Transitievergoeding

Een ontslagvergoeding wordt ook wel beëindigingsvergoeding of gouden handdruk genoemd. Per 1 juli 2015 spreken we in dat verband over de transitievergoeding. De regels voor de ontslagvergoeding zijn per 1 juli 2015 geheel anders geworden.


De wettelijke regels tot 1 juli 2015 bepaalden dat de kantonrechter aan de werknemer een ontslagvergoeding kon toekennen als de arbeidsovereenkomst werd ontbonden. De kantonrechter berekende deze ontslagvergoeding via de kantonrechtersformule op basis van leeftijd, lengte dienstverband en bruto maandloon van de werknemer. Werkgever en werknemer konden ook zelf een ontslagvergoeding afspreken in een beëindigingsovereenkomst die meestal op basis van de kantonrechtersformule werd berekend. De nieuwe transitievergoeding wordt op andere wijze berekend dan voorheen en valt veelal aanzienlijk lager uit dan de ontslagvergoeding volgens de "oude" kantonrechtersformule.

De transitievergoeding geldt zowel voor vaste als tijdelijke werknemers van 18 jaar of ouder die twee jaar of langer in dienst zijn en het maakt voor de transitievergoeding niet meer uit via welke route het ontslag plaatsvindt. Wel moet het initiatief voor ontslag bij werkgever liggen.

Er gelden uitzonderingen: er is geen recht op een transitievergoeding bij:

  • Ontslag op grond van ernstig verwijtbaar handelen van werknemer;
  • Een werknemer jonger dan 18 jaar die niet meer dan 12 uur per week werkt;
  • Ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Ontslag vanwege faillissement, uitstel van betaling of schuldsanering van werkgever;
  • Een gelijkwaardige regeling voor een vergoeding in een cao;
  • Het aangaan van een volgend tijdelijk contract voor de einddatum van een lopend tijdelijk contract, en natuurlijk;
  • Wanneer werknemer nog geen twee jaar in dienst is.
Voor zowel werknemers als voor werkgevers die met een ontslag te maken krijgen is het van belang tijdig informatie in te winnen over de nieuwe regels per 1 juli 2015. Dat geldt ook bij een “geregeld ontslag” via een beëindigingsovereenkomst. Mr. Caroline Schönhagen kan uw vragen daarover beantwoorden en u helpen met het berekenen van de transitievergoeding.