• VHSO advocaten en mediators in de regio Leiden Oegstgeest is gespecialiseerd in erfrecht.

Erfrecht

Erfrecht is een rechtsgebied waarmee bijna iedereen vroeg of laat te maken krijgt. Bij het overlijden van erflater treedt het erfrecht meteen in werking en moeten er op korte termijn beslissingen worden genomen. De nalatenschap moet worden aanvaard, verworpen of beneficiair aanvaard en rechten moeten worden veilig gesteld. Bij de afwikkeling van de nalatenschap kunnen vervolgens veel vragen rijzen. Ook kunnen er ongewild conflicten ontstaan.

Mr. Marco Ossentjuk is binnen kantoor gespecialiseerd in erfrechtzaken en adviseert en procedeert over alle aspecten van het erfrecht. Bijvoorbeeld;

  • Twijfels over de wijze waarop het testament tot stand gekomen is, er kan sprake zijn van dementie of misbruik van omstandigheden;
  • Onduidelijkheid over de omvang van de nalatenschap; het komt nogal eens voor dat bij het overlijden, door een nieuwe partner van erflater wordt gesteld dat er niets meer te verdelen is terwijl bijvoorbeeld de kinderen zeker weten dat hun vader of moeder vermogend was;
  • Onduidelijkheid over door erflater in het verleden gedane schenkingen en giften;
  • Onenigheid tussen erfgenamen; erfgenamen kunnen verschillend denken over een eerlijke en rechtens juiste verdeling van de nalatenschap;
  • Onmogelijke verdelingen; als niet alle erfgenamen meewerken aan de verdeling kan niet verdeeld worden en zal de rechter de wijze van verdeling moeten vaststellen;
  • Problemen met de executeur; regelmatig zijn de erfgenamen van mening dat de executeur zijn werk niet goed doet;
  • Schuldeisers van de erflater die claimen dat zij van erflater nog (veel) geld te vorderen hebben en directe betaling eisen;
  • De overname van een in de nalatenschap vallend bedrijf door een van de kinderen;
  • Ruzies met de kinderen uit een eerder/later huwelijk van erflater over de wijze van verdeling.
Bij al deze zaken geldt; hoe eerder word gereageerd hoe beter het is. Soms helpt het schrijven van een enkel brief al om verder te kunnen afwikkelen, soms klaart een overleg met alle betrokkenen de lucht en soms is een procedure bij de rechter nodig.