Scheidings-procedure bij de rechtbank, hoe werkt dat?

De procedure tot echtscheiding begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De inhoud van het echtscheidingsverzoekschrift verschilt afhankelijk van het voortraject.

Heeft u samen regelingen getroffen in mediation of in de overlegscheiding dan wordt aan de rechter alleen verzocht de echtscheiding uit te spreken en uw convenant in de beschikking op te nemen. Dit gebeurt in een gemeenschappelijk verzoekschrift aan de rechter. Er is dan geen zitting bij de rechtbank nodig. De rechter geeft de echtscheidingsbeschikking en stuurt die naar het kantoor van uw mediator/ overlegadvocaat.

Bij de echtscheiding op tegenspraak heeft u beiden een eigen advocaat.

Uw advocaat zal in het verzoekschrift naast de echtscheiding ook eventueel andere verzoeken aan de rechter opnemen en die toelichten. Dit verzoekschrift is dus uitgebreider. De rechter moet alle informatie krijgen om een beslissing te kunnen nemen. Het verzoekschrift moet vervolgens door een deurwaarder aan de andere echtgenoot worden uitgereikt, zodat die weet dat een procedure is gestart en wat daarin aan de rechter wordt gevraagd. Ontvangt u via de deurwaarder het echtscheidingsverzoekschrift dan staat daarin ook de termijn voor het indienen van een verweerschrift. Het is van belang tijdig een advocaat in te schakelen.

U kunt alleen via een advocaat een verweer indienen en eventueel zelf verzoeken aan de rechter doen.

Na het indienen van deze schriftelijke stukken zal de rechter een zitting bepalen waarop uw zaak wordt behandeld. U gaat daar met uw eigen advocaat naar toe en vooraf bereidt u zich samen met uw advocaat voor op deze zitting. Na afloop van de zitting hoort u van de rechter wanneer de beslissing wordt gegeven. Dat gebeurt dus niet direct op de zitting, maar daarna.

Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij de scheiding dan is in alle gevallen, zowel het verzoek na overleg als het verzoek op tegenspraak, een ouderschapsplan vereist. Kinderen boven de 12 jaar mogen hun mening aan de rechter kenbaar maken. In de procedure ontvangt de ouder bij wie het kind woont daarvoor een formulier van de rechtbank. Er is een keuze voor het kind om aan de rechter een brief te schrijven of met de rechter te komen praten.