Erkenning en vaderschap

Mr. Ossentjuk heeft binnen het familierecht een bijzondere interesse ontwikkeld voor afstammingszaken. Binnen het afstammingsrecht beantwoordt mr. Marco Ossentjuk vragen op het gebied van:
 • Erkenning;
 • Vervangende toestemming ten behoeve van erkenning;
 • Vernietiging van de erkenning;
 • Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
 • Ontkenning van het vaderschap.

Vragen die mr. Ossentjuk in deze behandelt zijn bijvoorbeeld:

 • Als een kind wordt geboren terwijl de ouders niet getrouwd zijn, wie is dan de (juridsche) vader?
 • Als een kind wordt geboren gedurende het huwelijk, wie is dan de (juridische) vader?
 • Wie is de (juridische) vader van een kind dat is verwekt gedurende het huwelijk, maar is geboren ná dit huwelijk?
 • Wie is de (juridische) vader van een kind dat gedurende een huwelijk wordt geboren, maar niet is verwekt door de echtgenoot van de moeder?
 • Kan het vaderschap dat voortgekomen is uit het huwelijk waarbij de echtgenoot niet de biologische vader van het kind is worden erkend? Zo ja, hoe gaat dit in zijn werk?
 • Wat zijn de rechtsgevolgen van het ontkennen van het vaderschap?
 • Kan een kind altijd erkend worden? Zo ja, hoe gaat een erkenning in zijn werk?
 • Wat zijn de juridische gevolgen van het erkennen van een kind?
 • Als je een kind wilt erkennen, maar de moeder van dat kind wil geen toestemming verlenen, kan je dan de Rechtbank verzoeken om vervangende toestemming te vragen? Zo ja, wat zijn daarvan de juridische gevolgen?
 • Als een moeder weet wie de vader van haar kind is maar deze biologische vader ontkent dit vaderschap kan de Rechtbank dan dit vaderschap gerechtelijk vaststellen? En zo ja, hoe werkt dat en is het gevolg daarvan dat de betreffende vader kinderalimentatie moet betalen?
 • Kan een kind dat denkt te weten wie zijn/haar vader is zelf dit vaderschap laten vaststellen als betreffende man zijn vaderschap ontkent?