Gezag

Ieder kind staat onder gezag. In de regel is dat het gezag van de ouders. Dit betekent dat de ouders samen zorgen voor de opvoeding en veiligheid van hun kinderen en samen beslissingen nemen ten aanzien van bijvoorbeeld schoolkeuze en medische behandelingen.

Na een echtscheiding blijven beide ouders met het ouderlijk gezag belast. Dit betekent dat beide ouders ook na de echtscheiding de gezagstaken gezamenlijk moeten blijven uitoefenen. Soms is dit echter niet meer mogelijk.

Het kan zo zijn dat ouders niet meer in staat zijn om met elkaar te overleggen over hun kinderen.

Bijvoorbeeld omdat een van de ouders niets meer van zich laat horen of omdat een van de ouders na de scheiding een zodanige andere visie op opvoedingstaken krijgt dat overleg niet meer mogelijk is.

Dan kan aan de rechter worden verzocht om het gezamenlijk ouderlijk gezag om te zetten in een éénouder gezag. De rechter zal dan moeten beoordelen of een kind bij voortzetting van gezamenlijk ouderlijk gezag “klem en verloren” raakt tussen de ouders en daarenboven niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering komt. Mr. Marco Ossentjuk voert veel van deze procedures en kan op basis van zijn jarenlange ervaring inschatten welke argumenten kans van slagen hebben.

Soms wordt de gezag-procedure misbruikt. Een van de ouders vraagt dan om beeindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag omdat de andere ouder niet goed voor de kinderen zou zorgen, terwijl het eigenlijk doel van de procedure is, de andere ouder zijn rechten als gezagouder te ontnemen.

De aangedragen argumenten moeten dan kritisch bekeken worden en de rechtbank moet duidelijk gemaakt worden dat slechts wordt geprocedeerd om de andere ouder buiten spel te zetten. Ook met deze procedures heeft mr. Marco Ossentjuk veel ervaring. In deze gevallen laat de rechtbank het gezamenlijk ouderlijk gezag vaak in stand.