Scheiding op tegenspraak

Wanneer het overleg met uw ex-partner moeilijk of zelfs onmogelijk is, kan u aan de rechter vragen uw verzoek tot echtscheiding in behandeling te nemen. Of misschien heeft uw ex-partner de echtscheiding via de rechter aangevraagd en wilt u daartegen verweer voeren of zelf ook bepaalde verzoeken aan de rechter doen.

Voor deze zogenoemde echtscheidingsprocedure op tegenspraak kunt u bij ons kantoor op professionele bijstand rekenen. Zowel mr. Caroline Schönhagen als mr. Marco Ossentjuk is procesadvocaat met jarenlange ervaring.

U verschijnt dan beiden met een eigen advocaat bij de rechter. De rechter beslist in dat geval op het verzoek om de echtscheiding uit te spreken. Daarnaast kan aan de rechter worden gevraagd om andere beslissingen te nemen zoals over het hoofdverblijf van de kinderen, een zorgregeling voor de kinderen, kinderalimentatie en zonodig alimentatie voor u zelf. De rechter kan ook de boedelverdeling of vermogensafwikkeling vaststellen. Daarbij beslist de rechter bijvoorbeeld wie het huis behoudt of de onderneming, hoe de bankrekeningen worden afgewikkeld en de lopende levensverzekeringen. De rechter stelt niet alleen vast wie wat behoudt, maar ook welk bedrag daarvoor aan de andere partij moet worden betaald.
De rechter kan zo nodig voorlopige maatregelen treffen.