• Echtscheidingsconvenanten maken is een van de specialisaties van VHSO advocaten en mediators in de regio Leiden Oegstgeest.

Scheidingsmediation

In scheidingsmediation begeleidt één advocaat-scheidingsmediator beide echtgenoten naar een regeling van de scheiding die aan hun beider belangen tegemoet komt.

Cliënten die voor scheidingsmediation kiezen ervaren het als groot voordeel dat de advocaat-scheidingsmediator zowel de emotionele als de juridische aspecten van scheiden belicht en de partners zodoende in staat stelt zelf overleg te voeren en te beslissen over de gevolgen van de scheiding, zoals het ouderschapsplan, de vermogensafwikkeling, de verdeling van pensioen en eventuele alimentatie.

Mr. Caroline Schönhagen en mr. Marco Ossentjuk zijn beiden lid van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en volledig gecertificeerd vFAS scheidingsmediator. De rechten en plichten van partijen en de mediator worden vooraf vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Leidt de mediation tot overeenstemming over een scheidingsregeling dan legt de mediator de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst, het scheidingsconvenant. Aan de rechter wordt gevraagd de regeling bij convenant in de echtscheidingsbeschikking op te nemen. In hun hoedanigheid van advocaat kunnen mr. Schönhagen en mr. Ossentjuk het echtscheidingsverzoekschrift vervolgens zelf  indienen en de formele echtscheidingsprocedure voor u afwikkelen. U hoeft niet naar de rechter.