Kinderalimentatie

Een kinderalimentatie wordt betaald aan de ouder bij wie het kind woont en die de kinderkosten betaalt. Bij co-ouderschap wordt ook wel een speciale bankrekening gebruikt - de kinderkostenrekening  - waarop ieder van de ouders zijn/haar bijdrage in de kinderkosten stort en waar vanaf alle kinderkosten worden betaald. Tussen  18-21 jaar hebben kinderen zelf recht op een bijdrage van de ouders in de kosten van studie en levensonderhoud. Hoe gaat u te werk om ieders bijdrage vast te stellen?

Voor het berekenen van de kinderkosten per maand gelden de alimentatienormen van de expertgroep, ook wel de TREMA normen genoemd. Het bedrag per maand aan kinderkosten wordt met behulp van de tabel bepaald. Heeft u na scheiding recht op een kindgebonden budget dan wordt dit bedrag van het tabelbedrag afgetrokken. Wanneer er na scheiding oppaskosten zijn wordt het netto bedrag daarvan bij het tabelbedrag opgeteld. Het resultaat is het bedrag dat per maand voor de kinderen nodig is.

De ouders dragen daarin bij naar draagkracht. Van beide ouders wordt een berekening van de draagkracht gemaakt. Uit een draagkrachtvergelijking volgt het percentage dat ieder van de ouders in de kinderkosten moet bijdragen.

Voor kinderen boven de 18 geldt de tabel niet meer. De kinderkosten worden dan bepaald aan de hand van de feitelijke kosten of er wordt aansluiting gezocht bij de norm voor de studiefinanciering.

De kinderalimentatie heeft geen fiscale gevolgen. De ontvanger hoeft over kinderalimentatie geen belasting te betalen en de fiscale aftrek van kinderalimentatie is per 1 januari 2015 vervallen.

Het opstellen van de berekening kinderkosten en draagkracht van de ouders is het dagelijks werk van mr. Caroline Schönhagen en mr. Marco Ossentjuk. Zij helpen u graag verder.