• Arbeidsrecht wetboek

Arbeidsrecht

Bij arbeidsrechtelijke zaken draait alles om de arbeidsovereenkomst en de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Mr. Caroline Schönhagen staat in arbeidsrechtelijke geschillen zowel werkgevers als werknemers bij. Dit kan zijn het geven van advies of het procederen ten overstaan van de rechtbank. Zij is lid van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten.

Veelal wordt een beroep op de advocaat gedaan als de werkgever en werknemer elkaar treffen in de eindfase van de arbeidsovereenkomst, het ontslag. Zowel bij opzegging, als ontbinding van de arbeidsovereenkomst maar zeker bij een ontslag op staande voet is het raadzaam vroegtijdig de hulp van een advocaat in te roepen.

Echter ook bij de aanvang en gedurende de looptijd van een arbeidsovereenkomst zijn er zaken die de aandacht van een werkgever of werknemer kunnen vragen.

Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • Het opstellen van de arbeidsovereenkomst zelf, dit zal in veel gevallen maatwerk moeten zijn;
  • Arbeidsvoorwaarden of (eenzijdige) wijziging daarvan;
  • Arbeidsomstandigheden, arbeidsongevallen en aansprakelijkheid van de werkgever en werknemer;
  • Passende arbeid, reïntegratie(geschillen);
  • Ziekte, verzuimcontrole, verplichte doorbetaling en/of opschorting van ziekengeld;
  • Problemen met betrekking tot loonbetaling;
  • Disfunctioneren, functiewijziging, sanctie of disciplinaire maatregelen;
  • De wettelijke regelgeving over de reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd;
  • De arbeidsovereenkomst na overgang van de onderneming;
  • Het non-concurrentiebeding.
Voor al deze zaken kunt u uitstekend bij ons kantoor terecht.