• VHSO advocaten en mediators in de regio Leiden Oegstgeest zijn specialisten in echtscheidings-mediation.

Mediation (vFAS)

Tot voor kort betekende een (echt)scheiding dat zowel de man als de vrouw een eigen advocaat in de arm nam om tegen elkaar te procederen. Hoewel dit in sommige gevallen niet anders kan bestaat sinds enige jaren een andere methode; de scheidingsbemiddeling ofwel scheidingsmediation.

Bij mediation nemen beide partijen samen één advocaat in de arm. De mediator zal met partijen samen aan tafel gaan zitten om de gevolgen van de echtscheiding in goed onderling overleg en dus samen te regelen. Deze regeling zal altijd in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant, worden opgenomen en onderdeel worden van de echtscheidingsbeschikking.

Mediation heeft veel voordelen. Zo beslist u met uw ex-partner zelf over wat er wel en niet gaat gebeuren. Dit is dus anders dan bij de "traditionele" manier van scheiden waarbij het uiteindelijk de Rechter is die - bij een verschil van mening - zal bepalen welke regeling zal gelden na de echtscheiding. Bij een mediation wordt escalatie voorkomen hetgeen bij een "traditionele" scheiding vaak niet het geval is. Daarnaast is het zo dat een scheidingsprocedure met behulp van mediation bijna altijd korter duurt.

Binnen ons kantoor is zowel mr. Schönhagen als mr. Ossentjuk aangesloten bij de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en erkend vFASmediator. Dit betekent dat wij precies op de hoogte zijn van alle juridsche aspecten van een (echt)scheiding en ook ruime ervaring hebben met het aanpakken van de emotionele en relationele gevolgen van het scheidingsproces.

Indien u meer informatie wilt over echtscheidingsmedation kunt u via ons kantoor een gratis mediationbrochure aanvragen.