Hoe werkt mediation

Bij mediation nemen beide partijen samen één advocaat -mediator in de arm. De mediator zal met partijen samen aan tafel gaan zitten om de gevolgen van de echtscheiding te bespreken en in goed onderling overleg en dus samen te regelen. Deze regeling zal altijd in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant, worden opgenomen en onderdeel worden van de echtscheidingsbeschikking.

In mediation worden eerst de gevolgen van een scheiding samen doorgenomen. Dit gaat dan bijvoorbeeld over: een alimentatie, de woning en de inboedel, maar ook ieders huisvesting na de scheiding, het verdelen of verrekenen van het bezit en de schulden, waarin ook een onderneming of BV aandelen een rol kunnen spelen en het afhandelen van opgebouwde pensioenen.
De scheidingsregeling wordt vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Heeft u kinderen dan wordt ook een ouderschapslan gemaakt.
Als het echtscheidingsconvenant/ouderschapsplan door beide partijen is getekend worden deze ondertekende stukken daarna namens partijen bij de rechtbank ingediend samen met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Onze advocaat-mediators handelen zelf deze procedure bij de rechter af. U hoeft niet naar een zitting bij de rechter. De echtscheidingsbeschikking ontvangt u via de mediator die er ook voor zorgt dat de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente wordt geregisteerd. Dan is de echtscheiding formeel afgerond.
Het bovenstaande is ook van toepassing als u een geregistreerd partnerschap heeft.
Daarnaast kunnen samenwoners via mediation hun beëindigde samenwoning regelen.