Ontbinden van de overeenkomst, hoe?

Het ontbinden van een overeenkomst kan – als aan de daarvoor benodigde vereisten is voldaan – via de rechter maar dat hoeft niet.

Een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring waarin wordt aangegeven dat de overeenkomst wordt ontbonden (met uiteraard de reden daarbij) is in beginsel ook voldoende. Dit wordt een buitengerechtelijke ontbinding genoemd.

Als de wederpartij het niet eens is met de ontbinding zal tussenkomst van een rechter toch (alsnog) nodig zijn: de rechter moet dan worden verzocht om de buitengerechtelijke ontbinding bevestigen. In die procedure zal de rechter oordelen over de vraag of ontbinding van de overeenkomst wel of niet gerechtvaardigd is.