Verbintenissenrecht

Wat is verbintenissenrecht?

Het verbintenissenrecht (ook wel contractenrecht of overeenkomstenrecht) is een deel van ons recht waarmee iedereen dagelijks te maken krijgt. De meeste verbintenissen ontstaan op grond van de wet of op grond van een overeenkomst.

Verbintenissen uit de wet zijn bijvoorbeeld onrechtmatige daad, zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling.

Voorbeelden van verbintenissen die voortkomen uit een overeenkomst zijn bijvoorbeeld: koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, gebruiksovereenkomsten, licentieovereenkomsten en leenovereenkomsten. Mr. Ossentjuk kan u in al deze zaken adviseren over uw rechtspositie.

Uiteraard kan mr. Ossentjuk – als overleg geen resultaat heeft – u ook in rechte vertegenwoordigen, (bijvoorbeeld) als een door u gesloten contract door de wederpartij niet (goed) wordt nagekomen, of u aansprakelijk wordt gesteld.