Automatisch een advocaat voor kind bij uithuisplaatsing

(bericht van 20 mei 2022)

Al enige tijd is er discussie over rechtsbijstand door een advocaat voor kinderen die uithuisgeplaatst dreigen te worden. Het is de wens van de Tweede Kamer om dit in de wet te regelen.

Op 17 mei 2022 hebben de Christen Unie en de SP een motie ingediend die de regering oproept om de positie van kinderen in de procedure tot uithuisplaatsing te versterken. Deze motie is kamerbreed aangenomen zodat het de verwachting is dat het op korte termijn zo zal zijn dat een kind in een procedure tot uithuisplaatsing automatisch bijstand krijgt van een gespecialiseerd advocaat.