Is de vrouw een "gold digger"?

(bericht van 27 april 2022)

Op 24 maart 2022 heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch een uitspraak gedaan in een echtscheidingsprocedure tussen een man op leeftijd met vermogen, en een (veel) jongere vrouw zonder vermogen. Partijen zijn ruim 2 jaar getrouwd geweest. De vrouw meent op basis van de door partijen opgestelde huwelijkse voorwaarden dat zij recht heeft op de helft van het vermogen van de man. Het hof denkt daar anders over.

Naar mening van het hof heeft de vrouw van begin af aan de intentie gehad om haar beloftes, gedaan ten tijde van de totstandkoming van de huwelijkse voorwaarden, niet na te komen waarbij de vrouw de man met valse beloftes en voorwendselen heeft overgehaald om een finaal verrekenbeding bij echtscheiding overeen te komen.

Het hof meent dan ook dat toepassing van het overeengekomen finaal verrekenbeding bij echtscheiding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaarbaar moet worden geacht. De vrouw bleef met lege handen achter.

Voor het lezen van de uitspraak klikt u op deze link.