Toestemming voor vakantie met kind

(bericht van 2 februari 2022)

Het gerechtshof te 's Hertogenbosch had te oordelen over het verzoek van een vader om altijd met zijn kind op vakantie in Europa te mogen zonder daarvoor steeds maar weer de toestemming van de moeder van het kind te hoeven vragen. Hierbij had de moeder laten weten dat zij opzichzelf geen bezwaar had tegen vakanties in Europa doch op voorhand wel wilde weten waar de vader dan precies naar toe zou gaan.

Het hof gaf de moeder gelijk. Het hof oordeelde dat van de moeder geen "blanco toestemming" kan worden verwacht. Naar mening van het hof dient de vader voor elke vakantie toestemming aan de moeder te vragen waarbij de vader dan moet aangegeven waar hij naar toe gaat en daarenboven ook nog aan de moeder (als bewijs van de bestemming) de boekingsgegevens dient te laten zien.

Voor het lezen van de uitspraak klikt u op deze link.