Vergeten pensioen

Het komt voor dat een ex-echtgenoot pas (een groot aantal) jaren na een echtscheiding ontdekt dat er in de echtscheidingsprocedure geen afspraken zijn gemaakt over het (ouderdoms)pensioen dat andere ex-echtgenoot gedurende het huwelijk heeft opgebouwd. De vraag is dan of er dan alsnog op een deel van dat pensioen aanspraak kan worden gemaakt.

Het antwoord is ja, dat kan. Dat kan ook voor de pensioenen die niet vallen onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Dat zijn de echtscheidingen van vóór 1 mei 1995. Er geldt geen verjaringstermijn.

Vaak voert de ex-echtgenoot die zijn pensioen alsnog moet verdelen met zijn/haar ex-echtgenoot het verweer hij hij/zij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat er geen aanspraak meer op het pensioen gedaan zou worden, doch dit verweer slaagt zelden. Het enkele tijdsverloop is voor een een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen onvoldoende.

Een voorbeeld van een uitspraak van het Gerechtshof 's Hertogenbosch (september 2019) waarin een ex-echtgenote na 35 jaar (!) alsnog aanspraak op pensioen maakt, en van de rechter gelijk krijgt vindt u in deze link.