Pensioen opgebouwd tijdens huwelijk

Wanneer echtgenoten, of één van hen, tijdens het huwelijk een aanspraak op ouderdomspensioen via een werkgever heeft opgebouwd, dan zal deze aanspraak bij scheiding tussen de echtgenoten moeten worden verdeeld tenzij echtgenoten samen afspreken om dat niet te doen. Het verdelen van het ouderdomspensioen heet "pensioenverevening".