Mr. M.A. (Marco) Ossentjuk Familie en Erfrecht

U kunt bij mr. Ossentjuk terecht voor:

Familierechtelijke zaken zoals:
 • Echtscheidingen;
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap;
 • Afwikkelen beëindigde samenwoning;
 • Een ouderschapsplan;
 • Alimentatiezaken;
 • Verdeling van huwelijksvermogen;
 • Afwikkelen van huwelijksvoorwaarden/ verrekenbedingen;
 • Het afwikkelen van tijdens huwelijk opgebouwd pensioen;
 • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen;
 • Afstammingszaken;
 • Gezag en;
 • Omgangsregelingen.
Erfrechtelijke zaken waarin zaken spelen zoals:
 • Twijfels over de wijze waarop het testament tot stand gekomen is, er kan sprake zijn van dementie of misbruik van omstandigheden;
 • Onduidelijkheid over de omvang van de nalatenschap; het komt nogal eens voor dat bij het overlijden, door een nieuwe partner van erflater wordt gesteld dat er niets meer te verdelen is terwijl bijvoorbeeld de kinderen zeker weten dat hun vader of moeder vermogend was;
 • Onduidelijkheid over door erflater in het verleden gedane schenkingen en giften;
 • Onenigheid tussen erfgenamen; erfgenamen kunnen verschillend denken over een eerlijke en rechtens juiste verdeling van de nalatenschap;
 • Onmogelijke verdelingen; als niet alle erfgenamen meewerken aan de verdeling kan niet verdeeld worden en zal de rechter de wijze van verdeling moeten vaststellen;
 • Problemen met de executeur; regelmatig zijn de erfgenamen van mening dat de executeur zijn werk niet goed doet;
 • Schuldeisers van de erflater die claimen dat zij van erflater nog (veel) geld te vorderen hebben en directe betaling eisen;
 • De overname van een in de nalatenschap vallend bedrijf door een van de kinderen;
 • Ruzies met de kinderen uit een eerder/later huwelijk van erflater over de wijze van verdeling.